lang="vi" Phiếu khảo sát phụ huynh

0912.668.336
Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO PHỤ HUYNH
Cơ Sở Theo Học


Trong 30 ngày gần đây có là F0


Trong 30 ngày gần đây có tiếp xúc F0


Bố mẹ tiếp xúc gần với F0


Số mũi vacxin bố mẹ đã tiêm


Thời gian tới nếu trường hđ trở lại có sẵn sàng quay lại học không?


Ý kiến đóng góp của Quý phụ huynh!

Privacy Policy |  Terms of service