lang="vi" Phiếu khảo sát giáo viên

0912.668.336
Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO GIÁO VIÊN
Cơ Sở Làm Việc


Trong 30 ngày gần đây có là F0


Trong 30 ngày gần đây có tiếp xúc F0


Số mũi vacxin đã tiêm


Nếu trong tháng 3 trở làm việc Cô có sẵn sàng đi làm lại không?

Privacy Policy |  Terms of service