lang="vi" Đăng Ký Tham Gia Trải Nghiệm Trường Đăng Ký Tham Gia Trải Nghiệm Trường – Trường mầm non song ngữ Little Sol Montessori

0912.668.336
Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

PHIẾU THAM GIA TRẢI NGHIỆM TRƯỜNG

Hạn đăng ký: 21/02/2022

[fluentform id="9"]Ngày SinhLớp


Cơ Sở Theo Học


Chọn trường bạn muốn con theo trải nghiệm.


Tôi đăng kí tham gia chương trình Trải nghiệm lớp học Tiểu học./ Tôi không đăng kí tham gia chương trình Trải nghiệm lớp học Tiểu học.

Chú giải:
- Online là trải nghiệm trực tuyến.
- Offline là trải nghiệm trực tiếp tại trường.

Privacy Policy |  Terms of service