0912.668.336
Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

PHIẾU THAM GIA TRẢI NGHIỆM TRƯỜNG

Hạn đăng ký: 21/02/2022

Little Sol Montessori cảm ơn Quý Phụ huynh đã đồng hành cùng nhà trường thời gian vừa qua. Hiện nay nhà trường cần thu thập một số thông tin để đăng ký mã số học sinh cho Con. Trước khi điền thông tin ba mẹ vui lòng chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • CMND/CCCD của Bố và Mẹ hoặc người giám hộ.

Thông tin của Bố

Thông tin của Mẹ

Thông tin người giám hộ
Ngày SinhLớp


Cơ Sở Theo Học


Chọn trường bạn muốn con theo trải nghiệm.


Tôi đăng kí tham gia chương trình Trải nghiệm lớp học Tiểu học./ Tôi không đăng kí tham gia chương trình Trải nghiệm lớp học Tiểu học.

Chú giải:
- Online là trải nghiệm trực tuyến.
- Offline là trải nghiệm trực tiếp tại trường.

Privacy Policy |  Terms of service