0912.668.336
Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Đăng ký tái khóa và đăng ký mới cho lớp học online

Little Sol Montessori Pr-School Luôn Đồng Hành Cùng Các Bạn Nhỏ

Hạn cuối: 13/03

Hạn đăng kí và hoàn thành học phí: 13/03

Trên tinh thần tự nguyện, tôi xin đăng ký cho con tham gia khoá "Hành trang vào lớp 1", kính mong Nhà trường và các cô giáo giúp con có cơ hội làm quen với các kiến thức cần thiết này.