Chính Sách Học Phí Little Sol Montessori

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

(Áp dụng từ 01/08/2023 – 31/07/2024 cho Hệ thống mầm non song ngữ LITTLE SOL MONTESSORI)

 

A.  KHOẢN PHÍ HỆ CHÍNH KHÓA THU THEO KỲ ĐÓNG

A.1.  HỌC PHÍ CÁC HỆ CHÍNH KHÓA

Biểu phí                                                                                                 Đơn vị tính: VNĐ

 

 Tên hệ học

 

Học phí Theo tháng

Kỳ Đóng

Kỳ 3 tháng

(Giảm 1%)

Kỳ 6 tháng

(Giảm 5%)

Kỳ 9 tháng

(Giảm 8%)

Kỳ 12 tháng

(Giảm 10%)

Hệ Montessori song ngữ cơ bản

5.900.000

17.523.000

33.630.000

48.852.000

63.720.000

Hệ Montessori SN LittleSEED

6.700.000

19.923.000

38.430.000

56.052.000

73.320.000

Hệ Montessori SN GrapeSEED

7.700.000

22.923.000

44.430.000

65.052.000

85.320.000

  Trong đó: phần chênh lệch học phí giữa hệ Song ngữ và hệ GrapeSEED/ LittleSEED là chi phí bản quyền

A.2.  KHOẢN PHÍ PHẢI THU CÙNG KỲ HỌC PHÍ

1.  Phí dịch vụ bán trú (Phí bắt buộc) như sau:

Biểu phí                                                                                                   Đơn vị tính: VNĐ

 

Phí bán trú /1 tháng

Đóng theo kỳ 3 tháng

(giảm 5%)

Đóng theo kỳ 6 tháng

(giảm 10%)

Đóng theo kỳ 9 tháng (giảm 15%)

Đóng theo kỳ 12 tháng

(giảm 20%)

1.500.000

4.275.000

8.100.000

11.475.000

14.400.000

– Trong đó: Phí bán trú thu theo kỳ học phí. Nhà trường hỗ trợ giảm phí cho trẻ khi đóng theo kỳ để bù trừ xác suất số ngày nghỉ học trong kỳ cho trẻ (phí bán trú đóng theo kỳ đã trừ xác suất số ngày nghỉ học trong kỳ của trẻ nên sẽ không hoàn lại tiền phí bán trú giống chính sách tháng nếu trẻ nghỉ học trong kỳ đóng).

2.  Học phẩm/ Học Liệu cho trẻ (Phí bắt buộc) như sau:

 

 Tiền học phẩm/học liệu

 

 

500.000 VNĐ/ 3 tháng

  Chi phí để trang bị bổ sung các dụng cụ học tập trong lớp học, phần mềm học tập, tài liệu và các học phẩm đặc thù trong các giờ học Montessori, nghiên cứu khoa học, thực hành cuộc sống.

  Khoản tiền này được thanh toán cùng học phí theo kỳ đóng. Khoản phí thu

đủ tháng không tính theo ngày. Trẻ nhập học bất kỳ ngày nào trong tháng sẽ tính tròn tháng cho khoản phí trên.

 

3.  Dịch vụ đưa, đón trẻ (Phát sinh thu theo tháng khi có gia đình có nhu cầu sử dụng dịch vụ)

Biểu phí                                                                                                   Đơn vị tính: VNĐ

Tuyến

đường

Quãng đường

< – 2km

Quãng đường

2 – 5 km

Quãng đường

5 – 7 km

Quãng đường

7 – 10 km

Quãng đường

> 10km

Đi 1 chiều

1.300.000

1.700.000

2.200.000

2.700.000

Thêm 1Km + 500.000/1 km

Đi 2 chiều

1.700.000

2.200.000

2.700.000

3.500.000

 

 

4.  Dịch vụ trông muộn

  Thời gian quy định để đón trẻ là từ 16:15 tới 17:00 hàng ngày.

 

  Trong trường hợp phụ huynh đón muộn hoặc có đăng ký dịch vụ đón muộn, phí đón muộn sẽ được áp dụng để chi trả cho giáo viên ở lại trông trẻ ngoài giờ vì giờ làm việc của giáo viên từ 07h15 đến 17h00 hàng ngày.

 

Từ 17:00 đến 17:30

Miễn phí

Từ 17:30 đến 18:00

50.000 VNĐ/lần

Từ 18:00 đến 19:00

100.000 VNĐ/lần

Từ 19:00 đến 20:00

200.000 VNĐ/lần

(Nhà trường không cung cấp dịch vụ đón muộn sau 20:00)

 

B.  KHOẢN PHÍ THU 1 LẦN TRONG NĂM HỌC (ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC)

Tên khoản phí

Mức phí

Diễn giải

 

 Phí ghi danh nhập học

 

 2.000.000 VNĐ/ học sinh

  Phụ huynh nộp lệ phí khi nộp đơn đăng ký cho trẻ và được Nhà trường chấp thuận.

  Phí trên để chi trả cho toàn bộ chi phí hành chính của nhà trường với mỗi hồ sơ nhập học.

– Phí ghi danh không được hoàn trả lại trong bất kỳ trường hợp

nào.

 

 

Phí giữ chỗ

 

 

 

4.200.000 VNĐ/ 1 học sinh

– Phụ huynh cần đóng phí giữ chỗ trong Trường hợp hết chỗ hoặc trẻ chưa thể nhập học ngay.

– Khoản phí này sẽ được bù trừ vào kỳ đầu tiên khi phụ huynh đóng phí và làm thủ tục nhập học tại trường.

  Phí giữ chỗ được tính tối đa 6 tháng tính từ thời điểm gia đình nộp phí. Nhà trường có trách nhiệm sắp xếp nhập học theo đúng thứ tự đăng ký chỗ. Trường hợp bất khả kháng không sắp xếp được chỗ, Nhà trường sẽ thông báo và hoàn phí giữ chỗ cho Phụ huynh.

  Khoản phí trên sẽ không được hoàn lại nếu Phụ huynh không làm thủ tục nhập học cho trẻ trong vòng 6 tháng.

 Phí cơ sở vật chất, xây dựng trường

 

2.000.000VNĐ/năm

  Thu 01 lần cho năm học, được thu vào tháng 01 hàng năm.

  Đối với trẻ lần đầu nhập học, khoản tiền này được thu theo thời

gian bắt đầu nhập học đến cuối năm tài chính (tính tròn theo tháng).

Đồng phục

300.000 VNĐ/bộ

Bao gồm 01 áo phông + 01 quần hoặc váy.

 

 

 

Phí hoạt động trải nghiệm (dã ngoại)

 

 

 

 

1.000.000 VNĐ/năm

  Thu 01 lần duy nhất trong suốt năm học, vào tháng 01 hàng năm áp dụng cho tất cả hoạt động ngoại khóa của trường. Trường hợp trẻ chưa đủ 18 tháng – Phụ huynh muốn tham gia đóng phí theo

từng lần tham gia . Chi phí là 150.000/1 buổi dã ngoại.

  Đối với trẻ lần đầu nhập học, khoản tiền này được thu theo thời

gian bắt đầu nhập học đến cuối năm tài chính (tính tròn theo tháng).

  Áp dụng thu với trẻ từ 18 tháng trở lên .

Phí phần mềm liên lạc điện tử Kidsonline

 

25.000 VNĐ/ tháng/ 1 học sinh

– Khoản tiền này được thanh toán cùng học phí theo kỳ đóng- Khoản phí thu đủ tháng không tính theo ngày. Trẻ nhập học bất kỳ ngày nào trong tháng sẽ tính tròn tháng cho khoản phí trên.

 

C.  CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI KHOẢN PHÍ KHÁC

C.1.  Học phí đóng từ nguồn phụ huynh tự chi trả:

 

  Học sinh nhập học trong thời gian áp dụng chính sách Học phí sẽ được hưởng chính sách theo bảng Học phí mục A.1 – Giảm 1%, 5%, 8%, 10% tiền học phí chính khóa trong trường hợp phụ huynh đóng học phí theo kỳ tương ứng. Ưu đãi chỉ được hưởng khi Hoàn thành các chi phí theo kỳ tương ứng bao gồm: tiền dịch vụ bán trú, tiền học phẩm (học liệu) và tiền xe đưa đón (nếu có).

– Giảm 10% học phí, 50% phí xây dựng trường và 50% phí nhập học đối với bạn thứ hai trong gia đình (cùng bố, mẹ) có mức học phí thấp hơn khi đăng ký học tại trường (Chỉ áp dụng tối đa hai hình thức giảm học phí, chính sách không cộng dồn với các chương trình ưu đãi khác)

C.2.  Học phí đóng theo hình thức Trả góp Vietinbank hàng tháng:

Giảm 1%, 2%, 3%, 6% tiền học phí chính khóa trong trường hợp phụ huynh đóng học phí theo kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và hoàn thành chi phí theo kỳ tương ứng bao gồm: tiền dịch vụ bán trú, tiền học phẩm và tiền xe đưa đón (nếu có).

Thanh toán bằng thẻ Vietinbank và đăng ký giao dịch trả góp tối đa 12 tháng lãi suất 0%.

  Giảm 10% học phí, 50% phí xây dựng trường và 50% phí nhập học đối với bạn thứ hai trong gia đình (cùng bố, mẹ) có mức học phí thấp hơn khi đăng ký học tại trường.

  Các chính sách ưu đãi học phí chỉ áp dụng đồng thời tối đa hai chính sách cho kỳ đóng học.

TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ LITTLE SOL MONTESSORI

– Lan toả Montessori đến gia đình khác tham gia học tập tại LSM. Mỗi Đại sứ được nhận quỹ hỗ trợ phát triển trị giá 2.000.000 đ (Hai triệu đồng) khi có thành viên mới gia nhập. Mức hỗ trợ này không giới hạn và được trích từ Quỹ phát triển Cộng đồng Montessori tại Việt Nam được thành lập bởi Viện Đào tạo Montessori Canada tài trợ.

 

D.  THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Thời hạn đóng phí

  Phụ huynh cần đảm bảo thanh toán học phí chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo

  Phụ huynh cần hoàn thành các khoản phí chậm nhất cùng ngày tính từ thời điểm Học sinh nhập học lần đầu

2.  Phạt thanh toán chậm học phí

  Nhà trường áp dụng phí chậm nộp 0.5%/mỗi ngày làm việc cho những khoản phí chậm nộp kể từ ngày làm việc thứ 06 của tháng.

  Nhà trường có quyền giữ lại bất kỳ tài liệu tham khảo, thông tin hoặc tiền đặt cọc của phụ huynh do chậm thanh toán học phí mà không cần phải thông báo.

  Trường hợp nộp chậm học phí quá 01 tháng, Nhà trường có quyền từ chối nhận trẻ và cung cấp các dịch vụ khác liên quan.

3.  Hình thức thanh toán:

Phụ huynh có thể thanh toán học phí và các khoản phải nộp khác theo 1 trong 3 cách:

3.1.  Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Nhà Trường

Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Sol Việt Nam

Số tài khoản: 19036008387041 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Kim Liên

Nội dung chuyển khoản: LSM_ Tên cơ sở_ Kỳ đóng_Tên lớp_Tên học sinh.

Ví dụ: LSM KIM LIEN T1 – T4.22 Mar1 Do Gia Han

3.2  Thanh toán qua thẻ Ngân Hàng bằng hình thức: Quẹt thẻ Máy Pos tại văn phòng Nhà trường

3.3  Thanh toán bằng hình thức nộp tiền mặt tại Văn phòng Nhà Trường

Lưu ý Thanh toán: Nhà trường không chịu trách nhiệm với các khoản phí khi phụ huynh thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản khác không đúng với số tài khoản đã thông báo và sử dụng các

 

hình thức thanh toán, công cụ thanh toán (cụ thể mã QR hoặc máy pos ngoài nhà trường) khác 3 hình thức thanh toán trên.

 

Tôi đã hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với biểu phí và chính sách tài chính của Nhà trường.

 

Hà Nội, Ngày tháng năm 2023

Phụ huynh

 

 

CHÍNH SÁCH HỌC SINH CỦA LITTLE SOL MONTESSORI

(BAN HÀNH KÈM CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ TRƯỜNG)

I.  THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC HỆ HỌC

    Toán tiếng Anh và tiếng Anh Phonics áp dụng với hệ lớp Venus trở lên. Tiếng Anh dự án áp dụng cho các khối lớp Mars, Mercury và Nursery.

  Hệ Montessori song ngữ: Hàng ngày đều có 01 tiết học với giáo viên bản ngữ (Native) và đảm bảo luôn có 1 giáo viên Tiếng Anh người Việt Nam dạy, chăm sóc trẻ cả ngày hoặc có 1 giáo viên Philippines dạy ½ ngày. (Trong trường hợp nhà trường không sắp xếp được giáo viên Tiếng Anh người Việt hoặc giáo viên người Philippines như trên thì sẽ bù trừ tăng thêm 1 tiết giảng dạy của giáo viên bản ngữ để bổ sung tắm ngôn ngữ hàng ngày cho trẻ).

   Hệ Montessori LittleSEED: Chương trình giáo dục sớm phương pháp Montessori tích hợp sử dụng chương trình tiếng Anh bản quyền LittleSEED dành cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi ưu việt nhất hiện nay, đảm bảo hiệu quả ngôn ngữ vượt trội.

  Hệ Montessori GrapeSEED: Chương trình Montessori tích hợp sử dụng chương trình tiếng Anh bản quyền GrapeSEED dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên đảm bảo phát triển ngôn ngữ vượt trội của trẻ cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

II.  CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

1.  Diễn giải Phí dịch vụ bán trú:

  Phí dịch vụ bán trú bao gồm 5 bữa ăn/uống: bữa sáng, bữa phụ sáng (sữa tươi, sữa hạt), bữa trưa, bữa phụ chiều (sữa chua uống, sữa chua ăn, nước hoa quả), bữa chiều và các dịch vụ chăm sóc bán trú khác tại trường như chăm sóc y tế (sơ cấp cứu tại trường, khám bệnh tổng quát định kỳ, uống vitamin A định kỳ 1 lần/năm; tiệc, sự kiện lễ, tết, sinh nhật, …).

  Để đảm bảo giờ học cho trẻ, nhà trường phục vụ ăn sáng cho tất cả học sinh bán trú (học cả ngày) và giờ ăn sáng sẽ kết thúc vào 8h30 phút hàng ngày. Trường hợp trẻ không ăn sáng tại trường vẫn nộp đủ 100% tiền phí bán trú.

   Dịch vụ bán trú là dịch vụ bắt buộc áp dụng cho tất cả học sinh theo học tại hệ thống Little Sol Montessori.

  Phí dịch vụ bán trú được quyết toán hoàn lại vào cuối mỗi năm học cho các kỳ nghỉ lễ dài từ 03 ngày học liên tiếp trở lên sau khi trừ ngày học bù theo lịch của nhà trường và cho những khoảng nghỉ dài từ 05 ngày học liên tiếp trở lên của học sinh nếu phụ huynh xin nghỉ học cho trẻ bằng hệ thống phần mềm quản lý trước 08h sáng của ngày nghỉ đầu tiên.

  Phí bán trú không được quyết toán hoàn lại nếu phụ huynh lựa chọn hình thức đóng theo theo kỳ đã được chiết khấu giảm theo qui định chính sách tài chính năm học. bởi phí bán trú theo kỳ đã chiết khấu giảm để bù trừ xác suất nghỉ học trong kỳ cho trẻ.

 

2.  Diễn giải phí dịch vụ đưa, đón trẻ:

   Xe đưa đón là dịch vụ hỗ trợ phụ huynh học sinh và đơn thuần dựa trên chi phí thực tế.

  Phí đưa đón được tính trọn gói, nộp vào đầu mỗi tháng và không được hoàn lại, trừ khi học sinh không sử dụng dịch vụ này ít nhất từ 10 ngày liên tục trở lên. Trong trường hợp trẻ cần đi xe hoặc dừng đi xe thì cần báo lại với văn phòng trước ít nhất 02 ngày.

 

  Nhà trường sẽ chủ động bố trí tuyến đường đón, trả trẻ phù hợp nhất và có quyền từ chối những phụ huynh không đáp ứng đúng giờ và tuyến đường đưa ra.

  Đối với những gia đình có con thứ hai (hoặc bố, mẹ) sử dụng xe đưa đón sẽ được giảm 10% phí đưa đón.

3.  Hoàn trả học phí:

Khi phụ huynh có nguyện vọng cho trẻ thôi học trong năm học, tiền học phí và các khoản phí hoàn trả khác sẽ được áp dụng như sau:

  Phụ huynh điền đầy đủ thông tin theo mẫu thông báo nghỉ học và gửi đến bộ phận hành chính của Nhà trường tối thiểu 30 ngày trước buổi học cuối cùng của trẻ tại trường. Việc này nhằm đảm bảo chính sách hoàn trả sẽ được thực hiện.

  Học phí và các khoản phí khác nhưng không bao gồm phí nhập học và phí xây dựng cơ sở vật chất, sẽ được hoàn trả dựa trên cơ sở tỷ lệ thời gian còn lại của năm học tính từ ngày học cuối của trẻ và số tiền phụ huynh đã nộp. Học phẩm/ học liệu sẽ hoàn trả theo quy định tại muc A.2.2 bản chính sách này.

  Các khoản phí sẽ được hoàn trả lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin thôi học của phụ huynh học sinh kèm thông tin tài khoản ngân hàng nhận hoàn trả học phí của phụ huynh.

  Trong trường hợp bất khả kháng việc thu hay hoàn phí sẽ được hệ thống LSM công bố căn cứ chính sách chung của hệ thống LSM và tình hình thực tế tại thời điểm đó.

 

Trường hợp phụ huynh có nguyện vọng cho trẻ tạm nghỉ học bảo lưu:

  Áp dụng trong trường hợp trẻ nghỉ học 02 tuần liên tiếp trong 01 tháng vì lý do mắc bệnh, ốm dài ngày, cần điều trị dài hạn hoặc đi du lịch…vv.

  Khi phụ huynh muốn cho trẻ tạm nghỉ học cần phải nộp Đơn Xin Bảo Lưu cho Nhà trường và nộp khoản phí bảo lưu 2.000.000 đồng trước 8h ngày đầu tiên nghỉ học và được Nhà trường chấp nhận. Trường hợp trẻ nghỉ học mà không nộp đơn theo quy định hoặc không được sự chấp thuận của Nhà trường thì sẽ không được hưởng chế độ bảo lưu học phí. Trong trường hợp trẻ bị ốm dài ngày cần điều trị mà chưa có thời hạn cụ thể thì sau 02 tuần nghỉ bảo lưu phụ huynh phải bổ sung đơn cho kỳ bảo lưu kèm giấy tờ xác nhận của bác sĩ.

  Thời gian bảo lưu học phí tối đa là 01 tháng. Quá thời hạn bảo lưu mà trẻ vẫn không quay lại, Nhà trường không có trách nhiệm hoàn tiền học phí bảo lưu. Số lần bảo lưu học phí tối đa trong một năm là 02 lần không liên tiếp (trừ trường hợp đặc biệt sẽ có trao đổi riêng giữa nhà trường và phụ huynh học sinh).

  Đối với trường hợp trẻ nghỉ từ 01 tháng trở lên, phụ huynh có trách nhiệm thông báo lại cho Nhà trường tối thiểu 30 ngày trước ngày trẻ chính thức trở lại trường. Trường hợp không thông báo trước, nhà trường sẽ không đảm bảo còn chỗ cho trẻ.

 

4.  Các điều khoản chung:

  Học phí trên được áp dụng cho các hoạt động học tập từ 7:30 đến 17:00 từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần.

  Học phí trên không bao gồm các khoản liên quan đến tài liệu, sách bản quyền, và tài khoản bản quyền của các chương trình học Oxford và hệ quốc tế.

  Học phí không hoàn lại khi nghỉ lễ, tết, nghỉ hè (nghỉ hè tối đa 3 ngày theo lịch của nhà trường), nghỉ trong trường hợp bất khả kháng từ phía nhà trường như thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, chiến tranh, bạo động, đình công … và các trường hợp khác được pháp luật Việt Nam xem xét là bất khả kháng.

 

   Học phí trên đã bao gồm chương trình học một số môn năng khiếu như cảm thụ âm nhạc, yoga, vẽ (linh động theo thời khóa biểu từng học phần), tiếng Anh, tổ chức sự kiện, sinh nhật cho trẻ theo các hệ học chính khóa của trẻ. Học phí Không bao gồm các phí cho các Câu lạc bộ đăng ký thêm ngoài

  Học phí trên có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 08 hàng năm và có giá trị cho năm học đó đến hết 31/7 của năm tiếp theo. Nhà trường có thể thay đổi mức học phí trên tùy thuộc vào tỷ giá, các biến động khác…và sẽ có thông báo trước cho phụ huynh ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu năm học mới (chậm nhất trước ngày 30/6 hàng năm). Mức thay đổi học phí không quá 20% so với mức trước khi thay đổi gần nhất.

 

III. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ NHẬP HỌC

1.  Hồ sơ nhập học cho trẻ bao gồm

                                Bản khai thông tin nhập học (theo mẫu).

                                Bản cam kết nhập học (theo mẫu). (đính kèm chính sách học sinh và chính sách tài chính).

                                Bản sao giấy khai sinh.

                                Photo CMND của bố/mẹ.

                                Ảnh 4×6 của bé (02 ảnh).

                                Ảnh 4×6 của bố mẹ (01 ảnh/người).

                                Ảnh 4×6 của những người đưa đón trẻ hàng ngày (01 ảnh/người).

2.  Đồ dùng cho trẻ mang tới trường

– Chăn, gối theo mùa, Bình, cốc uống nước cá nhân, Bàn chải đánh răng, kem đánh rang, Bỉm (nếu cần), 2 bộ quần áo sạch.

 

Tôi đã hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với Chính sách học sinh của Nhà trường.

Hà Nội, Ngày tháng năm   2023

Phụ huynh