Hoạt Động

Mon-Grapeseed – Gói Bánh Chưng

22 Tháng Chín, 2021

Câu chuyện Nguồn Gốc Bánh Chưng:

Bánh Chưng Tết theo ông cha ta kể lại xuất hiện vào thời vua Hùng.
Chuyện rằng trong dịp đầu năm mới hoàng thượng muốn truyền ngôi cho các hoàng tử, liền truyền ý chỉ là: trong các người con nếu ai có món quà vừa ý trẫm (ý vua) sẽ truyền lại ngôi báu cho người đó. Các hoàng tử liền tìm đủ các món sơn hà,hải vị, các của cải châu báu quí hiếm làm quà dâng tặng vua cha.
Duy chỉ có Lang Liêu là hoàng tử thứ 18 từ lâu mất mẹ không biết nên chọn món quà nào.
Rồi một đêm Lang Liêu nằm mơ có vị thần đến bảo “Trời đất không có gì quí bằng hạt gạo hãy lấy gạo nặn thành hình tròn và vuông tượng trưng cho đất và trời, nhân bánh tựa công ơn sinh thành cha mẹ”. Khi dâng lên vua, vua vô cùng vui mừng và đã truyền ngôi lại cho Lang Liêu. Món bánh chưng và bánh dày có nguồn gốc chính là từ đây.

Chúng con Mon-Grapeseed cùng nhau thực hiện món bánh truyền thống ý nghĩa này.

Để lại một bình luận:
Please rate

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.