Social Media

|   Tuyển sinh

Khóa học quốc tế

KHÓA 1: GIÁO VIÊN TRỢ GIẢNG MONTESSORI THÁNG 7/2015

DO HỌC VIỆN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NEWBOROUGH – CANADA PHỐI HỢP LITTLESOLMONTESSORI TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI

-      TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN: 
http://www.newboroughmontessori.com/ 
Viện Đào tạo giáo viên Montessori Newborough đã nhận được công nhận cho khóa học Early Childhood Montessori từ Hội đồng Công nhận Giáo viên Montessori quốc tế (MACTE) và Bộ giáo dục Canada.

 

  • Chủ nhiệm chương Sybil Taylor

+ Bà tốt nghiệp giáo viên Montessori cho lứa tuổi mầm non và tiểu học tại Trung tâm Đào tạo St. Nicholas tại London, Anh vào năm 1977 và 1979. đồng thời đã nhận bằng huấn luyện viên Montessori được chứng nhận MACTE( Hội đồng công nhận quốc tế)

+  Bà đã thành lập và hướng dẫn các trường Montessori cho lứa tuổi mầm non hơn 14 năm ở Canada

+  Bà Sybil đã được công nhận với tư cách Huấn luyện viên quốc tế trong các chương trình đào tạo giáo viên Montessori trên toàn thế giới trong hơn 25 năm.

 

Bà Mahesika - Huấn luyện viên học viện, nhà giáo dục Montessori có 30 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp bằng AMI -Tổ chức Montessori quốc tế từ năm 1987 từ St. Bridget’s Convent. Giáo viên hướng dẫn của  Mahesika là Bà Joyce Gunesekera - học trò ưu tú của tiến sĩ Maria Montessori.


Từ khóa:

giáo viên

 

Chương trình giáo dục mới